Letnice na statku u Dlasků

Májová slavnost řemesla, hudby a divadla v Dolánkách u Turnova. Setkání téměř stovky řemeslníků doplněné bohatým kulturním programem a novou expozicí v areálu Dlaskova statku.

Řemeslný jarmark na louce u Rakoušova sroubku obohatí historický kolotoč a střelnice. Představí se tu špičkoví řemeslníci z mnoha regionů – keramici, řezbáři, tkalci, skláři, šperkaři, výrobci dřevěného nádobí, koženého zboží, hraček a další. Řada z nich bude v areálu nádvoří statku řemeslo předvádět. Připraven je bohatý kulturní program – vystoupí hudební skupiny Fleret, Hrdza, Pilgrim Pimple, Ponožky pana Semtamťuka, Waldovy Matušky, Mackie Messer Band, dechová hudba Turnovanka, Hudba u města Vídně – staropražské písně, Divadelní společnost Damúza, Divadlo Buchty a loutky – představení pro děti ad.

 


Partneři projektupřehled partnerů >

Český ráj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Ústecký kraj
CzechTourism
Broumovsko
Středočeský kraj