Výstava Vývoj českého státu na starých mapách

Meziměstí – centrum Walzel, 5.7.2018–31.10.2018.

Expozice zahrnuje nejstarší mapy Čech od Münsterovy Kosmografie, díla Gerharda Mercatora, Abrahama Ortelia, nebo Merianovu mapu Českého království a mapu Slezska, kopii Helwigovy mapy. Dále kopie Scultetovy mapy Kladska, která jako první známá mapa z roku 1626 detailně zobrazuje prostor Broumovska a řadu dalších unikátů. Dále jsou vystaveny mapy II. a III. rakousko-uherského vojenského mapování a zajímavá mapa II. pruského úředního mapování, ojedinělá pruská vojenská mapa Broumovska z roku 1778 a první mapy okresu Broumov, které byly vydávány po roce 1868. Dále mapy ilustrující vznik Československa a následně zábor pohraničí v roce 1938 a protektorátní mapy. Specifické sekce výstavy ukazují také tematické mapy, jako jsou poštovní, železniční, geologické a vodohospodářské, případně turistické mapy a podobně. Bližší informace naleznete na www.broumovsko.org


Partneři projektupřehled partnerů >

Královéhradecký kraj
Středočeský kraj
Liberecký kraj
Český ráj
Broumovsko
CzechTourism
Ústecký kraj