Broumov

Historické jádro města (zapsáné na seznamu chráněných památek jako městská památková zóna) si dodnes uchovalo půdorys slezského typu. Pro tento typ půdorysu je charakteristická dvojice hlavních ulic, které procházejí po celé délce zastavěným prostorem, vymezují ze dvou stran velké tržiště a sbíhající se u obou protilehlých bran. Konečný vzhled měšťanských domů na broumovském náměstí vychází z empíru a historizujících slohů 19. století. Domy jsou přitom často ještě středověkého základu, v některých z nich jsou v přízemí zachovány klenby a kamenné portály. Typickým znakem městské, ale i vesnické architektury jsou sedátka v ostění vchodů do domů.

Benediktinský klášter patří mezi národní kulturní památky České republiky. Opatství je impozantním komplexem, jehož dnešní podoba je výsledkem barokní přestavby, převážně podle projektu K. I. Dientzenhofera (1726–48). Klášter sv. Václava s kostelem sv. Vojtěcha stojí v severovýchodní části města, na nejvyšším místě skalního ostrohu. Na hlavní budovy kláštera navazuje bývalé klášterní gymnázium (z roku 1711) s přilehlými hospodářskými budovami na severní straně most (1705) vedoucí přes bývalý příkop do klášterní zahrady.

Hřbitovní kostel Panny Marie je poprvé písemně doložen v roce 1383, kdy je zmiňován i hlavní oltář zasvěcený Panně Marii. Kostel a hřbitov byl pravděpodobně založen ještě ve druhé polovině 13. nebo na začátku 14. století.  Nevíme nic o původní podobě kostela, snad kromě toho, že byl postaven ze dřeva. Byl spálen při obléhání města husitskou vojenskou hotovostí hradeckého kraje pod vedením Čeňka z Wartenberka a Hynka Krušiny z Lichtenburka ve dnech 17.–20. června 1421.


Najít na mapě:

Kontakty:

Broumov
Broumov 550 01
www.broumov.net
Partneři projektupřehled partnerů >

Královéhradecký kraj
Ministerstvo pro místní rozvoj
Liberecký kraj
Ústecký kraj
Broumovský klášter
Český ráj
Broumovsko