Broumovský klášter

Opatství je impozantním komplexem, jehož dnešní podoba je výsledkem barokní přestavby, převážně podle projektu K. I. Dientzenhofera (1726–48).

Klášter sv. Václava s kostelem sv. Vojtěcha stojí v severovýchodní části města, na nejvyšším místě skalního ostrohu. Na hlavní budovy kláštera navazuje bývalé klášterní gymnázium z roku 1711 s přilehlými hospodářskými budovami. Na severní straně byl v roce 1705 vybudován most vedoucí přes bývalý příkop do klášterní zahrady.

V klášterním refektáři je vystavena kopie tzv. Turínského plátna, která byla v roce 1999 nalezena v klášterním kostele sv. Vojtěcha, nad kaplí sv. Kříže. U plátna byla přiložena autentika (průvodní listina), ze které je zřejmé, že plátno daroval v roce 1651 turínský arcibiskup Julius Caesar Bergiria opatu u sv. Mikuláše na Starém Městě pražském, pozdějšímu papežskému arcibiskupovi Matoušovi Ferdinandovi Sobkovi z Bílenberka.

V rozsáhlých sklepeních broumovského kláštera je uloženo celkem 34 mumií pocházejících z krypty farního kostela sv. Prokopa ve Vamberku.


Najít na mapě:

Fotogalerie:

Kontakty:

Broumovský klášter
Klášterní 1, Broumov, 55001
http://www.klasterbroumov.cz/
Partneři projektupřehled partnerů >

CzechTourism
Liberecký kraj
České Švýcarsko
Středočeský kraj
Ministerstvo pro místní rozvoj
Český ráj
Hobra Školník