Broumovský klášter

Opatství je impozantní komplex, jehož dnešní podoba je výsledkem barokní přestavby, převážně podle projektu K. I. Dientzenhofera v letech 1726 - 1748. Klášter sv. Václava s kostelem sv. Vojtěcha stojí v severovýchodní části města, na nejvyšším místě skalního ostrohu. Na hlavní budovy kláštera navazuje bývalé klášterní gymnázium z roku 1711 s přilehlými hospodářskými budovami. Na severní straně byl v roce 1705 vybudován most vedoucí přes bývalý příkop do klášterní zahrady.

V klášterním refektáři je vystavena kopie tzv. Turínského plátna, která byla v roce 1999 nalezena v klášterním kostele sv. Vojtěcha , nad kaplí sv. Kříže. U plátna byla přiložena autentika (průvodní listina), ze které je zřejmé, že plátno daroval v roce 1651 turínský arcibiskup Julius Caesar Bergiria opatu u sv. Mikuláše na Starém Městě pražském, pozdejšímu papežskému arcibiskupovi Matoušovi Ferdinandovi Sobkovi z Bílenberka.

V rozsáhlých sklepeních broumovského kláštera je uloženo celkem 34 mumií pocházejících z krypty farního kostela sv. Prokopa ve Vamberku.

 Partneři projektupřehled partnerů >

Ústecký kraj
Broumovsko
Liberecký kraj
CzechTourism
Ministerstvo pro místní rozvoj
Středočeský kraj
Královéhradecký kraj