Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Ivanitská poustevna

Uprostřed Teplic nad Metují se skrývá výjimečná památka – poustevna s poutním kostelem a rajskou zahradou. Jedná se o bývalou kongregaci bratrů poustevníků sv. Ivana, která existovala jen v 18. století a jen v Čechách.

Tuto poustevnu v l. 1753 až 1754 založil a žil v ní nejvzdělanější poustevník v Čechách (byl doktorem medicíny a doktorem filosofie), navíc zároveň šlechtic, pocházející z Prahy a mající určitou spojitost s břevnovským i broumovským klášterem – Dr. Jan Maxmilián z Peytersbergu (teplickou poustevnu obýval spolu s dalšími 2 poustevníky; po jejich smrti byla kongregace zrušena a až do 60. let 20. století zde bydlívali kostelníci – kostelnice, v 19. století zde žil ještě 1, celkem čtvrtý, poustevník).

Formátu zakladatelské osobnosti odpovídá i mimořádnost rokokových fresek v kostele svým výborným provedením i filosoficky bohatě vymyšlenou nevšední křesťanskou symbolikou, do které je začleněna pravděpodobně i symbolika zednářská. K dalším zajímavostem až záhadám patří šifry a údajná tajná chodba, procházející hrobkou pod kostelem.

Historie tohoto objektu je velmi zajímavá a donedávna zcela neznámá, plná tajemna. Jedná se o vzácně dochovanou památku na poustevničení v Čechách, zejména co se týče kongregace bratrů poustevníků sv. Ivana. Tehdy to byl zřejmě vzorný a největší objekt této kongregace. Jiné stavěné poustevny se prakticky nedochovaly. 

Prohlídky s výkladem (30 - 60 min)

květen – červen víkendy, svátky 9:30 – 12:00 a 14:00 – 17:45
červenec – srpen denně 9:30 – 12:00 a 14:00 – 17:45
září víkendy, svátky 9:30 – 12:00 a 14:00 – 17:45
při MHFF, Zahrádkářské výstavě a Rallye Sudety denně 9:00 – 19:00

Je-li v poustevně přítomen průvodce, je možná prohlídka ihned i v jiných časech.
Možnost kdykoli jindy se objednat na prohlídku, a to i mimo sezónu.
CZ