Křížová cesta ve Stárkově

Stárkovská křížová cesta s krásným výhledem na Hejšovinu a Bor začíná za kostelem sv. Josefa a pokračuje čtrnácti zastaveními do kopce podle lesa přibližně jeden kilometr. Jednotlivá zastavení jsou od sebe vzdálena v nepravidelných rozestupech.

Křížovou cestu tvoří soubor figurálních reliéfů, umístěných na bohatě zdobených panelech. Jednotlivá zastavení vysoká necelé tři metry jsou postavena na schůdcích tvořících základnu. Jsou sestavena vždy ze tří pískovcových bloků. Materiálem křížové cesty je jemnozrnný pískovec z lomů v Libné na Broumovsku. Dříve měl narůžovělou barvu, vlivem povětrnosti však zešedl.

Kamenná křížová cesta vznikla v roce 1755 a je pozoruhodným sochařským dílem Bartoloměje Henricha z Litomyšle. Ten vytvářel svá umělecká díla především v okolí svého rodného města, ve Stárkově je jeho dílem kromě cesty také socha svatého Jana Nepomuckého před kostelem. Křížovou cestu nechal na vlastní náklady postavit radní Johannes Schroll. Na konci cesty stojí barokní křížová kaplička Čtrnácti pomocníků s lavičkou. Uvnitř kapličky je malý barokní oltářík, vysoký asi dva metry.

Fotografie: Oldřich Jenka


Najít na mapě:

Fotogalerie:

Kontakty:

Křížová cesta ve Stárkově




Partneři projektupřehled partnerů >

Středočeský kraj
Ministerstvo pro místní rozvoj
CzechTourism
Ústecký kraj
Hobra Školník
Broumovsko
České Švýcarsko