Labské pískovce

Rozsáhlá a velmi oblíbená skalní oblast Labského údolí se rozkládá na obou březích řeky Labe od Děčína až po státní hranici s Německem. Údolní stěny věží a masívů, vyznačující se velmi tvrdým pískovcem, dosahují uctyhodné výšky až 80m a nabízejí nepřeberné množství cest celé škály obtížností až po extrémní výstupy.

Levý břeh se stal v současnosti centrem lezení v Labském údolí. Největší koncentrace sportovních cest je na masivech mezi Malým ďáblem a Jeptiškou. Tyto stěny dosahují většinou výšky kolem 30m při převislosti až 8m. To napovídá, že se jedná zejména o cesty vyšší obtížnosti. Takové najdeme např. na stěnách jako Blueberry Hill, Malý ďábel nebo Gilotina. Nachází se zde také jedna z nejpřevislejších cest na písku - „Šílený tanec“ ;RP XIa. Na 15m výšky je tato cesta 10m převislá.

Pravý břeh je rozsáhlejší ze dvou částí Labského údolí. Srdcem pravého břehu je část mezi Duhovou věží a Vojtěchem, kde se nachází především pěkné klasické výstupy. Výška stěn zde dosahuje až 80m. Největší množství těžších cest se nachází na masivech a věžích naproti Dolnímu Žlebu (např. Majdaléna, Růžová věž, Trůn, Zrcadlo). I zde se však nacházejí výstupy v VII. a VIII. stupni, které jsou v poslední době velmi oblíbené, zejména pro svoji délku (kolem 60m). Mezi nejoblíbenější patří masivy: Malá bašta, Velká bašta, Hektor a Ledová stěna.


Najít na mapě:

Kontakty:

Labské pískovce
Labské pískovce
Partneři projektupřehled partnerů >

Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj
Broumovsko
Český ráj
CzechTourism
Středočeský kraj
Hobra Školník