Broumovszczyzna (Broumovsko)

Broumovszczyzna (Broumovsko) malownicza kraina ustanowiona w roku 1991 jako Obszar Chronionego Krajobrazu.

Występ Broumovski we wschodnich Czechach ograniczony Górami Jaworowymi, Stołowymi i Jastrzębimi to malownicza kraina z wysepkami dziewiczej przyrody znana przede wszystkim ze swych rozległych „skalnych miast" oraz unikalnych zabytków architektury sakralnej i budownictwa ludowego. Jej zasiedlenie i zagospodarowanie przez setki lat spowodowało powstanie obszaru cennego  ekologicznie i estetycznie, wyjątkowego na obszarze całej Republiki Czeskiej. Mozaika lasów i pól z niewielkimi siedliskami ludzkimi i alejami drzew wzdłuż dróg, ostojami zwierzyny i niewielkimi zabudowaniami, poprzetykana siecią potoków i ozdobiona grupami skał oraz tajemniczymi „skalnymi miastami". Wznoszą się nad nią jak straż góry stołowe: Ostasz (Ostaš), Błędne Skały (Bor) i Szczelińce (Hejšovina).

Skały Adrszpasko-Teplickie i Broumovskie Ściany (Broumovské Stěný), te pierwsze znane z rozległych Skalnych Miast, drugie z fantastycznych form skalnych, to najcenniejsze elementy tutejszej przyrody, gdzie wyjątkowy relief piaskowcowych skał wytworzony przez inwersję klimatyczną wiąże się z zachowanymi tutaj rzadkimi gatunkami flory i fauny. Nie są one jednak jedynymi klejnotami natury tego obszaru: na setkach miejsc znajdują się tu siedliska rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków, rozmaitych biotopów i interesujących wytworów przyrody nieożywionej. Znaczenie tych miejsc jeszcze podkreśla ogłoszenie ich jako niewielkich lokalnych specjalnie chronionych miejsc i lokalizacji w ramach obszaru chronionego Natura 2000. Podziel się na:

Aktualnie:


Partnerzy projektuprzegląd partnerów >