Klasztor Broumovski

Benedyktyńskie opactwo stanowi imponujący kompleks, którego dzisiejszy wygląd jest wynikiem barokowej przebudowy przeprowadzonej w większości pod kierunkiem Kiliana Ignacego Dientzenhofera w latach 1726-1748.

Klasztor św. Wacława z kościołem św. Wojciecha stoi w północnowschodniej części miasta na wywyższonym miejscu skalnego występu. Z głównym obiektem klasztoru koresponduje dawne gimnazjum klasztorne z roku 1711 z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi. W roku 1705 od strony północnej wybudowano most prowadzący przez dawną fosę do ogrodów klasztornych.

W reflektarzu klasztoru wystawiona jest kopia tzw. "Całunu Turyńskiego", która została odnaleziona w roku 1999 w kościele klasztornym św. Wojciecha, nad kaplicą św. Krzyża. Do "Całunu" dołączone było "świadectwo autentyczności", z którego wynika, że w roku 1651 darował to płótno arcybiskup z Turynu Julius Caesar Bergiria opatowi klasztoru św. Mikołaja na Starym Mieście Praskim, późniejszemu papieskiemu (rzymskokatolickiemu) arcybiskupowi Mateuszowi Ferdynandowi Sobkowi z Bilenberku.   

W przestronnych podziemiach klasztoru broumovskiego złożono 34 mumie ludzkie pochodzące z krypty kościoła parafialnego św. Prokopa w Vamberku.


Znajdź na mapie:

Galeria fotograficzna:

Kontakty:

Klasztor Broumovski
Klášterní 1, Broumov, 55001
http://www.klasterbroumov.cz/


Podziel się na:

Aktualnie:Partnerzy projektuprzegląd partnerów >

Broumovský klášter
Hobra Školník