Klasztor w miejscowości Police nad Metují

Břevnovska tradycja klasztorna prawi, że na początku XIII wieku wysłał opat Kuno w okolice dzisiejszej miejscowości Police nad Metují rajhradzkiego mnicha Juryka (lub Jurika), który tu wybudował pustelnię. Jak podaje klasztorne nekrologium, Juryk zmarł w 1209 roku, na jego miejsce przyszedł břevnovski diakon Vitalis i z kilkoma braćmi obok pustelni wybudował w 1213 roku drewnianą kaplicę Panny Marii. Jeszcze w tym samym roku opat Kuno wyprosił od króla Przemysła Otokara I. darowanie tego terenu. Istnienie polickiego probostwa zostało w 1296 roku potwierdzone również  przez papieża Bonifacego VIII. Břevnovscy opaci wkrótce zaczęli dokładać starań, aby do terenów Policka przyłączyli też korzystniej położoną Broumovską kotlinę.

Prawdopodobnie za czasów opata Martina I. został wybudowany kościół klasztorny Panny Marii. Jego częścią jest też wspaniały wczesnogotycki portal. Klasztorowi polickiemu wiele uwagi poświęcał pod koniec XIII wieku opat Bavor z Nečtin, który zlecił sporządzenie dla niego kilku rękopisów (np. Życie Ojców) i innych dzieł sztuki – między innymi malowany na drewnie wielki obraz lub dywany Zaczął też budowę kamiennych budynków, gdzie założył dormitarz i refektarz; wybudowano też trzecią część ambitu z pomieszczeniami mieszkalnymi dla proboszcza. Dokończono też budowę kościoła. 

Znaczenie polickiego klasztoru stopniowo obniża się po założeniu klasztoru w miejscowości Broumow. Ich losy były jednak wzajemnie związane. Podczas walk o czeski tron w drugiej połowie XV wieku oba klasztory, Broumow i Police, w 1469 roku zostały zajęte przez wojska hetmana Františka z Háje, który walczył po stronie Macieja Korwina. Później klasztor w Broumowie wraz z probostwem polickim król Władysław Jagiellończyk zastawił Henrykowi Münsterberskiemu, synowi Jerzego z Podiebradów. W 1499 roku od króla Władysława uzyskał przywilej, według którego nie miały być dalej zastawiane majątki klasztoru broumowskiego ani polickiego.


Znajdź na mapie:

Kontakty:

Klasztor w miejscowości Police nad Metují
Komenského nám. 1, 549 54 Police nad Metují


Podziel się na:

Aktualnie:Partnerzy projektuprzegląd partnerów >