Kościół cmentarny Panny Marii w Broumovie

Kościół cmentarny jest jedną z najstarszych drewnianych budowli sakralnych w Europie Środkowej z interesującą architekturą i malowidłami wewnątrz. O tym, jak kościół wyglądał pierwotnie, nie wiemy nic oprócz tego, że był wybudowany z drewna. Spłonął podczas oblężenia miasta przez husyckie wojsko w czerwcu 1421 r. a dzisiejsza postać kościoła pochodzi prawdopodobnie z 1450 roku.

Kościół pod wezwaniem Panny Marii jest wyjątkowy nie tylko swoim wiekiem, ale również techniką budowy. Nie ma ani jednego gwoździa, ale konstrukcję szkieletową z potężnych dębowych belek. Cała belkowa konstrukcja nawy i prezbiterium, stropu i zrębu dachu, na której opiera się wysoka dzwonnica, tworzy jedną całość, doskonałe dzieło ciesielskie, które przetrwało stulecia. Nawa kościoła jest na całym obwodzie otoczona krytym ambitem. Dzisiejsza postać jest wynikiem odnowy kościoła po pruskiej inwazji w 1779 roku, kiedy pierwotny ambit ze ścianami obitymi deskami na rozkaz generała Anhalta rozebrano, aby nie przeszkadzał w wykorzystaniu kościoła do celów wojskowych. Kościółek ma w ambicie 9 drewnianych tablic, które służą jako kronika miasta. Można na nich wyczytać, że np. w 1542 roku gnębiły tutejszych mieszkańców wielkie naloty szarańczy, lub pokłony cesarzowi Josefowi II. w 1766 roku. Do ambitu kościoła przemieszczono cały szereg renesansowych i empirowych kamieni nagrobnych ze zlikwidowanych grobów.

Zdobienia malarskie kościoła tworzy, oprócz ornamentów z elementami roślin i stylizowanymi postaciami zwierząt, również późnogotyckie pismo tworzące tajemnicze napisy, które jednak jako całość nic nie znaczą. Oprócz cennych malowideł na ścianach wnętrze zdobi cenny obraz olejny z początku XVIII wieku. Jest na nim patronka i czescy ziemscy święci z Broumowem w tle.


Znajdź na mapie:

Kontakty:

Kościół cmentarny Panny Marii w Broumovie
Křinická, Broumov, 550 01
Tel.: +420 491 523 796


Podziel się na:

Aktualnie:Partnerzy projektuprzegląd partnerów >