Pańska Skała (Panská skála)

Narodowy Zabytek Przyrody (NPP) - tzw. "kamienne organy" znajduje się koło wioski Prácheň w pobliżu Kamenickiego Šenova. To formacja geologiczna tworzona bazaltowymi kolumnami (w kształcie pięcio i sześciobocznych graniastosłupów), w większości usytuowanych pionowo. W XIX i XX wieku działał tu kamieniołom, w którym wydobywano bazalt kolumnowy. Po zaprzestaniu wydobycia głębokie wyrobisko zapełniło się wodą opadową tworząc niewielkie jezioro będące obecnie częścią Narodowego Zabytku Przyrody. Pańska Skała od roku 1895 podlega ochronie jako formacja geologiczna i jest najstarszym rezerwatem geologicznym w Republice Czeskiej. Dostępna pieszo i na rowerze.


Znajdź na mapie:

Kontakty:

Pańska Skała (Panská skála)
Kamenický Šenov


Podziel się na:

Aktualnie:Partnerzy projektuprzegląd partnerów >