Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Kościół św. Wacława w Broumovie

W miejscu dzisiejszego kościoła św. Wacława od początku XVII w. stał drewniany kościół broumovskich protestantów. Po pożarze w czasie wojny trzydziestoletniej kościół zburzono, a opat Sartorius zlecił budowę tam kaplicy pod wezwaniem św. Wacława. Jednak uległa ona zniszczeniu podczas wielkiego pożaru miasta w 1684 r.

Opat Zinke podjął decyzję o budowie nowego kościoła i zlecił ją Kilianowi Ignacemu Dientzenhoferovi. Kościół św. Wacława ukończono w 1729 r. Zdobienia wnętrza ukończono dopiero w 1784 r. za opata Benno Löbla. Kościół jest oparty na rzucie rozciągniętego krzyża greckiego - do prostokątnej przestrzeni prezbiterium nawiązuje półkolista apsyda.

Na początku lat 50. XX w. z kościół zamknięto i używano jako magazyn. W latach 90. XX w. świątynię odrestaurowano, a w 1995 r., w dniu św. Wacława, ponownie wyświęcono. Dzisiaj kościół znowu pełni funkcje sakralne.CZ