Police nad Metují

Historické jádro města je městskou památkovou zónou. Z Police se stalo město 6. září 1253, kdy král Přemysl Otakar II. vydává listinu, kde se do ní z Provodova přesunulo právo pořádat trhy. Police nad Metují je nejstarší z měst i vesnic v Broumovském výběžku. Byla to Police, kde původně sídlili benediktíni a odkud kolonizovali zdejší kraj. Všechna další města náchodského okresu (Náchod, Broumov, Hronov, atd.) byla založena až později. Roku 1253 také započala stavba impozantního raně gotického kostela, dokončená roku 1294. Z původního kostela se dochoval především cenný portál. V 1. polovině 13. století započala stavba kláštera, kolem něhož vzniklo městečko Police a několik dalších vsí. Stavba kláštera byla dokončena roku 1306.


Najít na mapě:

Kontakty:

Police nad Metují
Police nad Metují, 549 54
www.meu-police.cz
Partneři projektupřehled partnerů >

Královéhradecký kraj
Středočeský kraj
Ministerstvo pro místní rozvoj
CzechTourism
Český ráj
Liberecký kraj
Broumovský klášter