Výzva Libereckého kraje

Sdružení Český ráj (SČR) je zájmovým sdružením právnických osob. Jeho cílem je přispívat k rozvoji oblasti Český ráj při zachování přírodních a kulturních hodnot. V současné době má sdružení 59 členů a spojuje města a obce regionu a další právní subjekty.

Tisková zpráva SČR 01/2021, vydána 11. ledna 2021

 

SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ SE PŘIPOJUJE K VÝZVĚ LIBERECKÉHO KRAJE NA ZÁCHRANU ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU

„Již téměř jeden celý rok je z epidemiologických důvodů řada podnikatelů nejen v cestovním ruchu nucena omezovat nebo zcela uzavírat své provozy. Pokud jim nebude poskytnuta adekvátní pomoc ze strany státu k překlenutí náročného období, přijdeme definitivně o mnoho kvalitních služeb a tím i možnost profitovat v budoucnu z cestovního ruchu jako silného ekonomického odvětví, které má v České republice obrovský potenciál,“ říká Jitka Kořínková, ředitelka Sdružení Český ráj, z. s.

 

Z těchto důvodů se Sdružení Český ráj, jako organizace usilující o rozvoj cestovního ruch v tomto tradičním turistickém regionu, připojuje k výzvě Libereckého kraje, kterou kraj připravil ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou v Jablonci nad Nisou. Výzva apeluje na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na efektivnější komunikaci při přípravě opatření i spravedlivý systém kompenzací.

Ve výzvě se též hovoří o návrzích konkrétních dočasných a rychlých řešení v cestovním ruchu: O prodloužení programů Antivirus A+ a B po celou dobu platných omezení provozů a obnovení programu Antivirus C, tedy odpuštění odvodů sociálního pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců. Dále o prodloužení programu Covid-nájemné pro všechny uzavřené podniky bez dosavadních omezení, o zvýšení kompenzačního bonusu pro živnostníky z dnešních 500 korun na 1.000 korun denně a o zavedení rovného přístupu ke všem podnikatelům v oboru.

 

Na závěr výzva obsahuje návrhy změn pro trvalé řešení situace a jejích následků. Kvůli mimořádným výdajům a předpokládaným nižším daňovým příjmům měst, obcí a krajů bude výrazně ohroženo financování organizací, které se v jednotlivých regionech věnují podpoře turismu. Proto Liberecký kraj společně s dalšími organizacemi vyzývá k úpravě podmínek Národního programu podpory cestovního ruchu pod patronací Ministerstva pro místní rozvoj ČR – například zavedení nižší spoluúčasti žadatelů. Zásadním bodem je také vypsání mimořádného programu, který by měl pomoci s propagací turistických destinací a nalákáním návštěvníků.

V neposlední řadě by podle tvůrců dokumentu bylo žádoucí vypsat dotační titul na podporu budování infrastruktury cestovního ruchu, například výstavbu parkovišť, cyklostezek či toalet, popřípadě údržbu a vylepšování turistického značení.

 

 

 

Kontakty:

 

• Kancelář:

Markova 311, 511 01 Turnov, tel. 481 540 253, e-mail: info@cesky-raj.info

 

• Předseda Sdružení Český ráj, z. s.:

Mgr. Jana Svobodová, místostarostka Turnova, tel. 481 366 225

 

• Ředitelka Sdružení Český ráj, z. s.:

Ing. Jitka Kořínková, tel. 703 470 526, korinkova@cesky-raj.info

 

• Zaměstnanci:

Lucie Podařilová, marketing, tel. 481 540 253, podarilova@cesky-raj.info

Ing. Jan Mertlík – pracovník pro GIS a nemotorovou dopravu, tel. 739 447 782, mertlik@cesky-raj.info


Partneři projektupřehled partnerů >

Královéhradecký kraj
Český ráj
Hobra Školník
Ministerstvo pro místní rozvoj
České Švýcarsko
Broumovsko
Liberecký kraj