Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Z Meziměstí na Hvězdu a do Broumova

Výchozím bodem je rozcestník u nádraží ČD v Meziměstí (informace viz TRASA 1), odkud budeme sledovat červenou značku ve směru Vernéřovická studánka. Přejdeme přes řeku Stěnavu a mírným stoupáním okolo zahrádek a lesem se dostaneme na louky nad Vernéřovice, odkud je pěkný pohled na Broumovské stěny, s výrazným vrcholem Honského Špičáku (vpravo). Po polní cestě dojdeme na okraj obce, k Vernéřovické lípě (památný strom).

Červená značka nás povede vesnicí po silnici, k dalšímu rozcestníku. Za povšimnutí stojí nedaleký kostel sv. Michaela Archanděla nad obcí. Vznikl v letech 1719–1720 podle projektu K. I. Dientzenhofera. Bližší údaje poskytuje informační panel, stojící u hřbitovní zdi.

Od rozcestníku procházíme stále po červené značce na horní konec obce, cestou míjíme několik dochovaných staveb lidové architektury (statky i roubené chalupy). Přecházíme Vernéřovický potok a po polní cestě směřujeme přes louky k Vernéřovické studánce s bývalou kapličkou (z r. 1878) a zbytky křížové cesty v jejím okolí. Od studánky pokračuje značení lesem, stoupá, zprvu mírně, v závěru se jedná o krátké prudší stoupání. Po zdejším hřebenu, zvaném Nad studánkou, prochází rozvodí Severního a Baltského moře.

Vyjdeme z lesa, mírným klesáním z kopce se dostáváme k rozcestníku U Nového Dvora. Naše trasa z tohoto místa sleduje zelené značení. Přes osadu Nový Dvůr přicházíme k rozcestí nad Bohdašínem (opět procházíme přes rozvodí Baltského a Severního moře) a odbočujeme vlevo. V následujícím přibližně kilometrovém úseku je značení vedeno po silnici. Mineme železniční zastávku Bohdašín, později odbočuje zelená značka prudce ze silnice vpravo, na lesní cestu a podchází železniční viadukt.

Mírným stoupáním přijdeme lesem k rozcestníku Honské sedlo (tzv. Pasa), k hlavní silnici Police n. M.– Broumov. Krátký úsek (cca 100 m) je zde veden po silnici (pozor, jedná se o hlavní komunikaci – značný provoz!), poté zelená značka odbočuje doleva na lesní cestu a zelené značení je následně vedeno souběžně s cyklotrasou. U rozcestníku Pod Strážnou horou se zelené značení sbíhá se žlutým, po kterém budeme pokračovat.

Lesem vystoupáme až na samotný hřeben Broumovských stěn. Ze značky je možné zajít na vyhlídku Kačenka na Strážné hoře (100 m, nutno vrátit se zpět). Po hřebeni budeme procházet zajímavým a členitým terénem, mezi četnými skalními útvary, doporučujeme pozorně sledovat značení.

Cestou jsou značeny dvě skalní vyhlídky, vystupující z hrany lesa. Poskytují nádherný pohled na rozsáhlé lesy (krásné zejména v podzimním období), Broumovskou kotlinu s obcemi lánového typu a Broumovem, na Javoří hory a Soví hory (PL). Po žluté značce se dostáváme na Hvězdu (možnost občerstvení, popis viz TRASA 11), kde výlet končí.

Dále je k dispozici několik variant, kam od chaty a kaple na Hvězdě pokračovat:

  • po červené značce přes Ameriku (možnost občerstvení) a obec Křinice do Broumova (7 km)
  • po trase 11 přes Kovářovu rokli do Police nad Metují (6 km)
  • po červené značce po hřebeni Broumovských stěn směr Supí koš a přes Kovářovu rokli do Police nad Metují (5 km)CZ