Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


O projektu

Pískovcová skalní města České republiky jsou jedinečná nejen svou krásou a geomorfologií, ale i nebývalou hustotou, se kterou se v české krajině vyskytují. Celé území severních a severovýchodních Čech, protkané pískovcovými skalními labyrinty, mnohdy s tajemnými hrady a hrádky, výraznými kopci vulkanického původu, s dechberoucími výhledy od Krušných hor k Ještědu, Krkonošům, Orlickým horám, Vysočině a Praze a obkroužené ze tří stran korytem řeky Labe, je turisticky mimořádně atraktivní a nemá ve své rozmanitosti srovnání s jinou podobnou oblastí nejen na našem území, ale i v celé Evropě. Dodnes dochovaná lidová architektura, dnes už památné rozhledny a vyhlídková místa nahodile rozmístěná po krajině, a malé lokální silničky a železnice, lemující skalní městečka, dojem jedinečnosti ještě umocňují. Ta nejznámější jsou zastoupena na severozápadě rozsáhlými pískovci Českého Švýcarska, které svými soutěskami a kaňony sahají až za hranice do sousedního Saska, severovýchodně od Prahy můžeme navštívit Český ráj a ve východních Čechách pak rozlehlá skalní města Broumovska, která volně přecházejí v polský park Stolových hor.

Hlavní vizí národního produktu „Pískovcová skalní města České republiky“ je vytvoření národního produktu, který bude silnou marketingovou značkou v oblasti cestovního ruchu na domácím a následně i zahraničním trhu. Produkt bude konkurenceschopný s obdobnými produkty cestovního ruchu nacházejícími se na domácím i zahraničním trhu. Produkt si vybuduje dlouhodobé a stabilní postavení národního produktu a bude zařazen do marketingových aktivit na národní úrovni.

Skalní města – kamenné srdce Evropy

 
CZ