Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání

Broumovsko

Adršpašsko-teplické skály, Ostaš, Broumovské stěny jsou jen známější částí přírodních pokladů, které se nachází v tomto zapomenutém koutu České republiky.

Více informací

České Švýcarsko

Soulad ticha, panenské přírody a historického poznávání nabízí malebná krajina, romantické pískovcové skály, tajemné skalní hrádky a nedotčená příroda lemující kaňon Labe, tesně před tím než opustí hranice naší země.

Více informací

Český ráj

Geopark UNESCO. Skalní města plná strží, stezek, věží a vyhlídkových plošin, tu a tam hrady a zámky, naleziště drahých kamenů a pohádky, plné udatných rytířů, krásných princezen a vousatých loupežníků. Harmonická krajina nabízející unikátní spojení přírodních krás a historických památek.

Více informací

O projektu

Pískovcová skalní města České republiky jsou jedinečná nejen svou krásou a geomorfologií, ale i nebývalou hustotou, se kterou se v české krajině vyskytují. Celé území severních a severovýchodních Čech, protkané pískovcovými skalními labyrinty, mnohdy s tajemnými hrady a hrádky, výraznými kopci vulkanického původu, s dechberoucími výhledy od Krušných hor k Ještědu, Krkonošům, Orlickým horám, Vysočině a Praze a obkroužené ze tří stran korytem řeky Labe, je turisticky mimořádně atraktivní a nemá ve své rozmanitosti srovnání s jinou podobnou oblastí nejen na našem území, ale i v celé Evropě.

Dodnes dochovaná lidová architektura, dnes už památné rozhledny a vyhlídková místa nahodile rozmístěná po krajině, a malé lokální silničky a železnice, lemující skalní městečka, dojem jedinečnosti ještě umocňují. Ta nejznámější jsou zastoupena na severozápadě rozsáhlými pískovci Českého Švýcarska, které svými soutěskami a kaňony sahají až za hranice do sousedního Saska, severovýchodně od Prahy můžeme navštívit Český ráj a ve východních Čechách pak rozlehlá skalní města Broumovska, která volně přecházejí v polský park Stolových hor.
CZ