Český ráj

Hruboskalsko a Prachovské skály – dvě skalní města, jež si při návštěvě regionu nenechá ujít snad žádný turista. Skalních měst se ale v Českém ráji nachází celkem 16. Možná až překvapivě mnoho na region, který čítá necelých 1400 km2. K nejznámějším skalním městům patří nepochybně Hruboskalské skalní město, které je charakteristické impozantními věžemi, dosahujícími výšky až 55 m, a strmými kaňony, vedoucími z okrajových skalisek do hlubokých romantických údolí. Nejvýchodněji jsou v oblasti Českého ráje položeny Prachovské skály, kde začala historie českého pískovcového horolezectví. Nezapomenutelné skalní město vzniklo jako pozůstatek pískovcové plošiny, rozčleněné stržemi a roklemi s převahou štíhlých věží a pilířů, s nápadnými vertikálními spárami a kouty s množstvím skalních ostrohů. U města Sobotka leží údolí Plakánek, jehož dva kilometry dlouhé hlavní údolí s řadou bočních údolíček zdobených skalními útvary má podobu hlubokého kaňonu s bohatým lesním porostem a s typickou flórou. Spolu s dochovaným gotickým hradem Kost má pro návštěvníky neopakovatelné kouzlo.

Perlou Českého ráje je severnější Maloskalsko. Výrazný Vranovský hřeben a Suché skály jsou pozůstatkem obrovské kry, kterou alpsko-karpatské vrásnění vyzdvihlo a postavilo do kolmé polohy. Vyhlídka nad Jizerou poskytuje neopakovatelný panoramatický pohled na meandr Jizery v místech, kde skalní kru prorazila řeka. Nezapomenutelný je pohled na rozeklaný hřeben Suchých skal na protější straně řeky, hojně využívaný milovníky horolezectví. Skály u Besedic se skalním bludištěm Kalich a Chléviště nabízejí několik atraktivních výhledů na celé maloskalské údolí. Besedické skály a skály na Sokolu s četnými slujemi, průchody a soutěskami, mnohde tvořenými zřícenými skalními bloky, byly v časech náboženského útlaku útočištěm Českých bratří. Do oblasti Klokočských skal, na které plynule navazují Betlémské skály, můžeme vstoupit kolem zříceniny romantického hradu Rotštejn nebo unikátními Klokočskými průchody. Mohutné skalní bloky, z nichž vystupuje jen několik osamocených věží, dávají nahlédnout způsobu ukládání hornin na dně křídového moře. Turisticky atraktivní je i skupina Boreckých skal u Rovenska pod Troskami. Na jihozápadě jsou jednou z nejvyhledávanějších oblastí Drábské světničky. Spolu s Příhrazskými skalami patří k tzv. Žehrovské tektonické kře, z níž vystupuje čedičový vrchol Mužský.


Partneři projektupřehled partnerů >

Středočeský kraj
Hobra Školník
Český ráj
Ministerstvo pro místní rozvoj
Broumovsko
Liberecký kraj
CzechTourism