Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Soutěsky řeky Kamenice a Pravčická brána

Jedná se o velkolepou skalní oblast přímo v centru národního parku České Švýcarsko. Hřensko, nejníže položená oblast v Česku (115 m n. m.) nacházející se v kaňonu Kamenice ústící zde do Hřenska, a zkoušená povodněmi (naposledy 2002, 2006, 2010, 2013), nabízí dlouhý, ale krásný okruh kaňonem Kamenice. V Edmundově a Divoké soutěsce poplujete na lodičkách kolem roztodivných skalních útvarů, v dnes již historickém letovisku Mezní Louka můžete poobědvat a pokračovat vyhlídkovou Gabrielinou stezkou pod mohutnou Křídelní stěnu až k Pravčické bráně, největší skalní bráně v Evropě (26,5 m x 16m). Ze skalních ostrohů se otevírají strhující výhledy na stolové hory Německa i na rozeklanou krajinu Českého Švýcarska.

Trasa: Hřensko - Edmundova soutěska - Mezná - Mezní Louka - Pravčická brána - Hřensko

Popis trasy: Ze Hřenska se vydáme po žluté podél říčky Kamenice k nástupišti lodiček v Edmundově (Tiché) soutěsce. Po asi 20 minutách plavby opět pokračujeme po žluté (po cestě doporučujeme navštívit místní expozici ve srubu) na Mezní můstek. Zde odbočíme doleva na zelenou a poměrně prudkým stoupáním dojdeme do obce Mezná. Odtud po silnici, na které nás překvapí ojedinělé  výhledy na skalní masív s Pravčickou bránou, směřujeme až do Mezní Louky. Zde se napojíme na červenou a po tzv. Gabrielině stezce podél skal s občasnými vyhlídkami putujeme na Pravčickou bránu. Zde lze strávit na všech okolních vyhlídkách mnoho času. Od největší pískovcové brány v Evropě sestupujeme (lze odbočit k tzv. jeskyni Českých bratří) opět po červené lesem až k silnici – rozcestí Tři prameny. Zde můžeme nastoupit na autobus, nebo pokračovat dále po červené až do Hřenska.

Délka: 15 km

Doba trvání: 5 hodin

Náročnost: středně náročná

Nástupní místo: Hřensko (autobus)

Cílové místo: Hřensko (autobus)

Doprava: bus

Zajímavosti na trase:

  • Edmundova (Tichá) soutěska
  • Pravčická brána a Sokolí hnízdo
  • Vyhlídky u Pravčické brány
  • Zážitkový areál Rysí stezka na Mezní Louce
  • Naučná stezka Okolím Pravčické brány
  • Expozice Z mlýna do srubu a zpátky v soutěskách

Praktické info: Do Hřenska z Děčína lze dojet – autobusem linka 434, výletní lodí nebo vlakem (stanice Schöna, pak přívozem). Vstup na Pravčickou bránu je placený. Plavba na lodičkách v Edmundově soutěsce funguje jen v turistické sezóně (Velikonoce – 31.10.).
CZ