Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Muzeum Českého ráje – Expozice horolezectví

EXPOZICE HOROLEZECTVÍ – Z ČESKÉHO RÁJE NA VRCHOLY SVĚTA

 

Krajina Českého ráje je plná přírodních i historických krás a je příznačné, že právě zde byla v roce 1955 vyhlášena, jako první v Československu, Chráněná krajinná oblast. Najdeme zde řadu větších a menších skalních měst i samostatně stojící skály, a také proto se náš region stal jedním z center pískovcového lezení v Evropě. Míří sem každoročně tisíce turistů a lezců z celého světa. Nejen pro tyto návštěvníky byla v roce 2019 v Muzeu Českého ráje v Turnově dokončena realizace nové horolezecké expozice s názvem Horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy světa.

V rámci realizace expozice prošla zásadní rekonstrukcí budova bývalé galerie muzea a prostor se rozšířil o další podlaží. Architekti se nerozhodli pro prvoplánovou instalaci imitací skal, představujících blízká skalní města, ale šli opačným směrem. Oproti přírodě je architektura expozice striktně černobílá, podlahy a stěny jsou lámány do různých úhlů polygonální struktury, ale vše s cílem evokovat pocit pohybu ve skalách a soutěskách. Návštěvníci zůstávají při pohybu v expozici ve střehu, každým krokem si musí uvědomovat, že cesta není rovná, je klikatá a často se láme.
Horolezecká expozice je rozdělena do tří základních částí. V úvodu je představeno horolezectví jako fenomén, který se vymanil z nezbytných životních potřeb člověka; jako něco, co se nemusí, ale chce. V další části návštěvníci zjistí, že existuje spousta stylů a způsobů, jak ve skalách dosáhnout svých cílů a třetí část tvoří jádro celé expozice, protože se věnuje více než stoletému příběhu lezení v Českém ráji.

Nová třípodlažní budova expozice vznikla na místě bývalé galerie. Z původních prostor zůstala jen její obvodová stěna, kde je již více než 40 let instalován obraz výjimečných rozměrů Bitva pod Hrubou Skálou (10 x 8,5 m) od Mikoláše Alše. Ten byl ponechán na místě, a nejenže se stal součástí expozice, ale byl do ní i aktivně zapojen. Expozice propojuje klasické výstavní přístupy s nejmodernějšími technologiemi. Pomocí videomappingu jsou rozpohybováni lezci na stěnách a ožívá rozměrný obraz. Obsahově doplňuje expozici velká interaktivní obrazovka, která expoziční texty výrazně rozšiřuje a nabízí doplňující informace k představovanému tématu. Horolezecká expozice má dva základní cíle, a to informační a popularizační. 

Výsledkem rozsáhlé sbírkotvorné a badatelské aktivity je nejenom tato mimořádná expozice, ale především také významné rozšíření sbírek turnovského muzea o exponáty s lezeckou tématikou. Součástí sbírek se tak staly archiválie i audionahrávky světově uznávaných horolezců, ale i těch méně známých, všichni tito však jsou mimořádnými osobnostmi, které pomáhají muzejníkům v jejich práci s tématem a jsou cenným zdrojem pro další badatelskou práci.
CZ