Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Skalní reliéfy u Kacanov

GPS souřadnice:
50°33'19,508"N
15°9'35,115"E

Nedaleko Kopicova statku u Kacanov můžete projít unikátním souborem reliéfů tesaných do okrajových skal zalesněné rokle. Vytesal je zde Vojtěch Kopic se na statek se přiženil v roce 1932 a hospodařil zde až do své smrti. Mezi sousedy byl známý svéráznou hrou na harmoniku, především však vynikl jako naivní sochař – samouk. Od čtyřicátých let až do své smrti v rokli pod statkem vytesal v pískovcových skalách řadu reliéfů.
Do skal jsou tu pod širým nebem vytesány postavy z českých dějin, výjevy z církevních bájí a pověstí, doplněné verši. Prvními sochami, které zde Vojtěch Kopic začal roku 1939 tesat byli sv. Václav a prezident Masaryk. Mimo postav zde objevíte také zvířata, např. lva se skleněnýma očima Kopic vytvořil poté, co navštívil ZOO ve Dvoře Králové. Jako správný vlastenec vtesal Vojtěch Kopic do pískovců především národní motivy – Mistra Jana Husa, sv. Václava, Horymíra se Šemíkem, kněžnu Libuši, Cyrila a Metoděje nebo Karla IV.CZ