Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Geopark Český ráj, který byl do prestižního seznamu evropské sítě geoparků zařazen v říjnu 2005, představuje skutečnou geologickou učebnici. Území o rozloze 760 km2 zahrnuje širokou škálu geologických fenoménů, paleontologické, mineralogické a archeologické lokality i historické památky. Najdete jej mezi městy Mnichovo Hradiště, Železný Brod, Jilemnice, Nová Paka a Jičín. 

 Území bylo před více než 300 miliony let vyzdviženo ze dna oceánu a před 100 miliony let opět zalito mořem. Několikrát zde probíhala sopečná činnost. Najdeme zde horniny, jejichž vznik sahá do samého počátku prvohor. Během této éry vznikly mocné sedimenty a především vyvřely melafyry, v nichž se nacházejí acháty, ametysty, či jaspisy. Rostlinné zbytky se staly základem kamenného uhlí nebo se nasytily křemennou hmotou.

Zkamenělé stromy jsou fenoménem Novopacka. Pokud se v území od počátku druhohor nějaký materiál uložil, byl až do nástupu křídového moře erodován. Během 10 milionů let mořské záplavy se usadilo několik set metrů písku, prachu či jílu, které se nejdříve zpevnily, aby je pak horotvorná činnost rozlámala na menší kry a ještě menší bloky. Proudící voda a klima vymodelovaly terén do dnešní podoby a ve třetihorách jeho povrch dozdobily sopky, které dnes tvoří dominanty krajiny. Díky tomu, že se nacházíme na styku tří geologicky odlišných území, je různorodá krajina i suroviny, které země skrývá. Nacházejí se zde nejen drahé kameny, ale byla zde těžena a zpracovávána železná ruda, uhlí nebo měď. Těžil se zde stavební kámen i břidlice, která se zpracovávala na střešní krytinu. Jsou zde zdroje kvalitní pitné vody. Člověk zde prokazatelně žije přes 10 000 let a spoluutváří krajinu. Původní močály přeměnil v zemědělskou půdu nebo naopak rybníky, postavil osady, hrady, zámky.
CZ