Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Podtrosecká údolí

Trasa naučné stezky, vedoucí malebnými údolími pod hradem Trosky, je dlouhá 8 km a na 10 zastaveních nás seznámí s přírodou, geologií a historií oblasti. Stezka je vhodná pro pěší, je středně náročná a její projití a prohlídka zabere cca 2 hodiny, nebo si vyberte úsek, který vám bude vyhovovat.

Průběh trasy: Borek pod Troskami - Libuňka - Rokytnický rybník - Rašeliniště Vidlák - Pramen u Věžického rybníka - Žehrovka - Nebákov - Trosky

Délka trasy: 8 km

Počet zastavení: 10 zastávek s informačními tabulemi

Z Borku pod Troskami vyjdeme po žluté turistické značce kolem Libuňky, přes Rokytnický rybník, rašeliniště Vidlák podél Věžického rybníka k rozcestí U Přibyla, zde se vydáme po červené turistické značce podle Podsemínského rybníka, za ním zahneme k obci Roveň a dále do Malechovic.

Přírodní rezervace Podtrosecká údolí je chráněný komplex mokřadních biotopů. Jsou to kaňonovitá údolí lemovaná kvádrovými pískovci s osmi dochovanými rybníky (Rokytňák, Hrudka, Vidlák, Krčák, Věžák, Dolský, Nebák a Podsemínský rybník). Vyskytují se zde zajímavá společenstva rostlin a vodního ptactva. Jedná se o území mimořádné krajinářské i přírodovědné hodnoty.

Borek pod Troskami

Borek pod Troskami je součástí obce Hrubá Skála, znám je jako jeden z výchozích bodů při vstupu do Českého ráje. Ve vsi nalezneme Motomuzeum s unikátní sbírkou historických motocyklů, které se vyráběly a brázdily v hojném počtu české i světové silnice v 30.–70. letech minulého století. Tato stálá expozice skýtá více jak 80 exponátů. 

Přírodní památka Libuňka

Říčka Libuňka pramení na západním úbočí vrchu Kozlov (606 m n. m.). Území je typické meandry a břehovými porosty spolu s několika ohroženými druhy živočichů jako je ledňáček říční nebo skorec vodní. 

Rokytnický rybník

Rybník byl postaven v 16. století jako součást systému rybníků a vybudován z původních mokřadů a zatopených luk. V dnešní době je využíván k chovu ryb, ale i k rekreaci.

Rašeliniště Vidlák

Jedinečný mokřad, který patří k nejcennějším lokalitám v Českém ráji, je přírodní rezervací o rozloze asi 3,8 ha. Lokalita je zajímavá i hydrologicky – ze severu je odvodňována do Libuňky a z jihu do Žehrovky.

Věžický rybník

Lokalita patří mezi největší skvosty Českého ráje. Unikátní skalní břeh vystupující přímo z hladiny rybníka je inspirací pro mnoho filmařů.

Zřícenina hradu Trosky

Hrad stojí na starém vulkánu. Vyšší věž této zříceniny se nazývá Panna (59 m) a nižší Baba (49 m). Trosky poskytují nejen nádherný kruhový rozhled na Český ráj, jsou hlavní dominantou a také symbolem tohoto regionu. Hrad byl založen ve čtrnáctém století. Významnou roli sehrál během husitských válek, kdy patřil pánům z Bergova a spolu s dalšími hrady v okolí tvořil významnou oporu katolické strany. Hrad v té době odolal dvěma obléháním a dobyt byl až v roce 1469 vojskem krále Jiřího z Poděbrad. Od druhé poloviny patnáctého století přestaly Trosky sloužit jako vrchnostenské sídlo. Patřily k panství hradu Kost a později ke Hrubé Skále. V poslední třetině třicetileté války byl hrad střídavě obsazen a dobyt švédskými a císařskými oddíly. Po válce už nebyl udržován, a postupně se proměnil ve zříceninu.
CZ