Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Fotosoutěž se Skalními městy

Výsledky fotosoutěže jsou zde! Vítězné fotografie si můžete prohlédnout na této stránce (viz níže). Prvních pět míst bylo vybráno porotou, 6. až 10. místo bylo vylosováno ze všech došlých fotografií. Výhercům gratulujeme a všem účastníkům děkujeme.

1. místo Jiří Červa

2. místo Michal Prodělal

3. místo Lenka Hurdálková

4. místo Kateřina Dlabajová

5. místo Lukáš Šťastný

Losované 6.-10. místo Andrea Báčiková, Jiří Hurdálek, Hana Kabelková, Lenka Štillová a Petr Kadlec

Ceny pro výherce:

První cena: Třídenní pobyt dvou osob na Broumovsku. Cena zahrnuje ubytování pro dvě osoby na dvě noci v dvoulůžkovém pokoji v Domě hostů v broumovském klášteře.

Druhá cena: Třídenní pobyt dvou osob v Českém Švýcarsku. Cena zahrnuje ubytování pro dvě osoby na dvě noci v dvoulůžkovém pokoji v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě.

Třetí až desátá cena: Knihy s tématikou pískovcových skalních měst České republiky a jejich bezprostředního okolí.

Hodnocení fotosoutěže:

Všechny doručené fotografie budou posouzeny tříčlennou odbornou komisí složenou z pracovníků turistického managementu. Komise vybere prvních pět výherců a určí i jejich pořadí. Zbylých pět výher bude losováno ze všech došlých fotografií.

Pravidla fotosoutěže na webovém portálu Skalní města 

  1. Pořadatelem soutěže je Společnost pro destinační management Broumovska, o.p.s., se sídlem Klášterní 1, 550 01 Broumov, IČ 02326159
  2. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let, a to pouze jednou.
  3. Účastník soutěže zašle jednu fotografii s tématem „skalní vyhlídka“ na adresu: soutez@broumovsko.cz. Fotografie musí být z oblastí pískovcových skalních měst České republiky, tedy z Broumovska, Českého ráje nebo Českého Švýcarska. Fotografie musí mít minimální velikost 1 MB. K fotografii připojte své celé jméno. Případné další údaje (adresa či telefonní číslo) nejsou povinné. Jako kontakt nám před vyhodnocením soutěže stačí jen vaše mailová adresa a jméno.
  4. Soutěž probíhá od 15. listopadu do 15. prosince 2022.
  5. Zasláním fotografie Účastník potvrzuje, že je výhradním autorem fotografie a souhlasí s tím, že fotografie může být nadále užívána k propagaci Skalních měst v on-line prostředí (web, FB a IG profily Skalních měst). Při tomto případném užití bude u fotografie vždy uvedeno jméno jejího autora. Z užití fotografie neplyne žádný další autorský honorář.
  6. Údaje o účasti Účastníka v soutěži je pořadatel oprávněn uchovávat po dobu 3 měsíců od ukončení soutěže. Po uplynutí této lhůty pořadatel údaje o účastníkovi znehodnotí. Pořadatel bude nakládat s poskytnutými osobními údaji Účastníků v souladu se zveřejněnými zásadami zpracování osobních údajů a s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů – GDPR.
  7. Předáním osobních údajů pro potřeby Soutěže bere Účastník na vědomí, že je Pořadatel oprávněn zveřejnit jméno a příjmení Výherců na svých webových stránkách www.skalnimesta.cz.
  8. Výherci soutěže budou informováni zprávou, jejich vítězné fotografie a jména budou zveřejněna na webu Skalních měst.

Projekt Skalní města České republiky je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 
CZ