Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Police nad Metují

Kostel byl založen opatem Martinem I. a vybudován v letech 1253–1294 společně s klášterem břevnovských benediktinů. Byl vystavěn ve stylu cistercko-burgundském, v přechodném stavebním slohu románsko-gotickém, nazývaném také „přemyslovskou“ gotikou. Některé části kostela se z původní středověké stavby dochovaly dodnes. Jsou jimi boční lodi kostela, kněžiště zaklenuté křížovou klenbou a vzácný raně goticky lomený portál se čtyřstupňovým ostěním a bohatým rostlinným dekorem z roku 1294, nyní však zapuštěný 70 cm pod úrovní terénu. Kostel byl barokně upraven na počátku 18. století za účasti Kiliána Ignáce Dientzenhofera a znovu pseudogoticky koncem 19. století.

Budovu kostela tvoří trojlodní bazilika s pětibokým chórem a kruchtou nad všemi třemi loděmi. Západní průčelí kostela je členěno římsami ve výši hlavních říms boční a hlavní lodi a zdobeno rozetou, pod kterou je umístěn benediktinský kříž. Věž kostela je čtyřboká, s cibulovou osmistěnnou bání a hodinami. Po obou stranách portálu kostela stojí barokní sochy světců (sv. Benedikt, sv. Scholastika, sv. Prokop a sv. Vintíř), umístěné do roku 1880 na horní římse západního průčelí klášterní budovy. Na budovu kostela navazuje barokní konvent, v němž dnes sídlí Muzeum dějin Policka. Na náměstí před kostelem stojí nádherný renesanční Selenderův sloup od J. Brokofa.
CZ