Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Křížová cesta se Soudní bránou, Suchý Důl

Obec: Suchý Důl
GPS souřadnice:
50°32'33,982"N
16°15'20,636"E

U lesní studánky, kde měla v letech 1893–1895 Kristina Ringlová ze Suchého Dolu některá ze svých zjevení, stojí Soudní brána. Od ní vychází křížová cesta s 12 zastaveními. Na místě nepatrné studánky byla vybudována nádrž na vodu s výklenkem.

Soudní brána

Dne 10. srpna 1892 měla čtrnáctiletá Kristina Ringlová v Ticháčkově lese první zjevení tajemné paní. Údajná zjevení se poté v nepravidelných intervalech opakovala na místě dnešní Zelené kaple celkem 11x. Další zjevení spatřila Kristina dne 24. března 1893 u studánky. Zjevení se zde opakovala až do 8. ledna 1895. V roce 1893 bylo směrem k místu prvního zjevení vytyčeno široké kamenné růžencové schodiště, které bylo budováno současně s úpravou prostranství u studánky. Byla zavezena rokle a zahájena výstavba Soudní brány jako výchozího bodu křížové cesty. Studánka byla zakryta a před ní postavena opěrná zeď s výklenkem pro sochu Panny Marie od Františka Hoška (1871–1895), žáka J. V. Myslbeka. Před výklenkem byla postavena kamenná kašna, do které proudila voda ze studánky dvěma trubkami. Ve výklencích po obou stranách soudní brány byly umístěny kovové pokladnice pro milodary poutníků. Ozdobné ocelové zábradlí kolem mostu přes rokli a kolem růžencových schodů vyrobil zámečník František Krtička v ochozském mlýně. Stavební práce řídil stavitel Vilém Pohl z Police. Při velké povodni v roce 1929 se sesul most před studánkou a během několika let byl znovu postaven. Opravy opěrných zdí pak byly prováděny ještě několikrát.

Křížová cesta

Stavba jednotlivých zastavení začala současně s úpravou prostoru před lesní studánkou. Zastavení z pískovce jsou dílem místních kameníků. Tvoří je mohutný kamenný podstavec, který je zakončený trojúhelníkovým frontonem (nástavcem). V horní části kamenného bloku je zasazen litinový reliéf s vyobrazením příslušného biblického výjevu

Současně s úpravou prostoru před studánkou se začala stavět křížová cesta, která začíná podle biblického podání u Soudní brány. Jednotlivá zastavení jsou tvořena mohutným kamenným podstavcem střechovitě zakončeným, vytvořeným místními kameníky. V horní části je zapuštěn litinový, původně polychromovaný reliéf s vyobrazením příslušného výjevu. Litinové výjevy byly odlity v železárnách knížete Salma v Blansku a vymaloval je František John z Hostinného. Celek byl dokončen v roce 1893. Věřící se několikrát snažili všechny stavby v Ticháčkově lese vysvětit, ale nikdy nedosáhli církevního schválení.

Jednotlivá zastavení:
I. Pilát vydává Pána Ježíše na smrt.
II. Pán Ježíš bere kříž na sebe.
III. Pán Ježíš klesá pod tíží kříže.
IV. Pán Ježíš potkává svou matku.
V. Šimon Kyrenský pomáhá nést kříž.
VI. Veronika podává Pánu Ježíši roušku.
VII. Pán Ježíš po druhé klesá pod tíží kříže.
VIII. Ženy jeruzalémské oplakávají Pána Ježíše.
IX. Pán Ježíš po třetí klesá pod tíží kříže.
X. Katané svlékají Krista Pána a napájejí ho žlučí.
XI. Katané přibíjejí Pána Ježíše Krista na kříž.
XII. Pán Ježíš umírá na kříži.
XIII. Tělo Pána Ježíše položeno na klín Panny Marie.
XIV. Tělo Pána Ježíše položeno do hrobu.
CZ