Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Křížová cesta, Stárkov

Stárkovská křížová cesta s krásným výhledem na Hejšovinu a Bor ve Stolových horách začíná za kostelem sv. Josefa. Na úvodním panelu před hřbitovem je nápis: "Vám všem, kteří jdete s bolestí v duši touto cestou, zpytujte, zda ta vaše je tak velká, jako ta má." Cesta pokračuje čtrnácti zastaveními do kopce podle lesa přibližně jeden kilometr. Jednotlivá zastavení jsou od sebe vzdálena v nepravidelných rozestupech.

Křížovou cestu tvoří soubor figurálních reliéfů, umístěných na bohatě zdobených panelech. Jednotlivá zastavení vysoká necelé tři metry jsou postavena na schůdcích tvořících základnu. Jsou sestavena vždy ze tří pískovcových bloků. Materiálem křížové cesty je jemnozrnný pískovec z lomů v Libné na Broumovsku. Dříve měl narůžovělou barvu, vlivem povětrnosti však zešedl.

Kamenná křížová cesta vznikla v roce 1755 a je pozoruhodným sochařským dílem Bartoloměje Henricha z Litomyšle. Ten vytvářel svá umělecká díla především v okolí svého rodného města, ve Stárkově je jeho dílem kromě cesty také socha svatého Jana Nepomuckého před kostelem.

Křížovou cestu nechal na vlastní náklady postavit radní Johannes Schroll. Na konci cesty stojí barokní křížová kaplička Čtrnácti pomocníků s lavičkou. Uvnitř kapličky je malý barokní oltářík, vysoký asi dva metry.

Křížová cesta prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Že to neměla nikdy s lidmi ani počasím lehké dokládá už zápis z kroniky z poloviny 19. století: „Již delší dobu je stav křížové cesty velmi neradostný, protože reliéfní figury vojáků a židů na kamenných sochách byly zlomyslně otlučeny kamením a rukama nerozumných a rozpustilých dětí. Naproti tomu postavy Spasitele a ostatních svatých neutrpěly žádnou škodu. Tyto škody byly sochařem pečlivě opraveny a obrazové výjevy na všech zastaveních nově omalovány a částečně pozlaceny, takže opět nabízejí krásný pohled."
CZ