Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Radnice, Police nad Metují

Tuto na první pohled zajímavou budovu nelze přehlédnout. Nachází se na Masarykově náměstí čp.98. Budova postavena roku 1718 jako soukromé sídlo inspektora nad klášterními statky Františka Antonína Hradeckého, snad podle plánů Kiliána I. Dientzenhofera. Roku 1740 koupena městem od opata Benna II. jako radniční budova.

Radnice roku 1842 vyhořela, původní cibulovitá věž nahrazena roku 1876 novou osmibokou věží ve slohu tudorské gotiky. Radnice je jednopatrová stavba s podloubím, s třemi klenutými oblouky, poloelipticky uzavřenými. Dva střední pilíře jsou užší, rohové, silnější jsou děleny pilastry, v rozích zdvojenými. První patro ukončuje římsa, nad kterou se zvedá komolý rovnoramenný štít, na jehož každé straně jsou umístěny zemský a městský znak. Kolem oken středních pilířů štukatura a dole reliéfní kartuše.
CZ